Thông báo về lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Nhân dịp Kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2008), tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ (FPT) Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú; tham dự lớp học có 70 học viên thuộc 13 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ.

 

Các học viên đã nghe các giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu về các bài: Khái lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và nghe đại diện Đảng ủy Bộ Giới thiệu khái quát về quá trình 50 năm xây dựng và phát triển của Bộ và hệ thống tổ chức của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để phục vụ cho việc viết thu hoạch của học viên: Ban Tổ chức lớp học gửi kèm theo Thông báo này file: Đề cương báo cáo thu hoạch và file Giới thiệu về 50 năm xây dựng và phát triển của Bộ và Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ

THÔNG BÁO

JoomShaper